Strona G?ówna arrow Przetargi
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Przetargi
Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg Og?asza III. aukcj? – l PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
piątek, 15 lutego 2019

Og?oszenie o III. aukcj? – licytacj? ustnej na sprzeda? samochodu ci??arowego do 3,5 t. marki Lublin

Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg Og?asza III. aukcj? – licytacj?

Czytaj więcej...
Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu og?asza II. aukcj? – licytacj? ustn? na sprzeda? sam PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
piątek, 01 lutego 2019

Og?oszenie o aukcji – licytacji ustnej na sprzeda? samochodu ci??arowego do 3,5 t. marki Lublin

Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg Og?asza II. aukcj? – licytacj? ustn? na sprzeda? samochodu ci??arowego do 3,5 t. marki Lublin II

Czytaj więcej...
Og?oszenie o aukcji - licytacji ustnej na sprzeda? samochodu ci??arowego do 3,5 t. marki Lubli PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
środa, 16 stycznia 2019

Og?oszenie o aukcji – licytacji ustnej na sprzeda? samochodu ci??arowego do 3,5 t. marki Lublin

Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg Og?asza aukcj? – licytacj? ustn? na sprzeda? samochodu ci??arowego do 3,5 t. marki Lublin II poj. 2417 ccm / 52 kW (71 KM)

Zmieniony (środa, 16 stycznia 2019)
Czytaj więcej...
Og?oszenie o sprzeda?y zb?dnych sk?adników rzeczowych maj?tku ruchomego Muzeum Piastów ?l?skich w Br PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
czwartek, 06 grudnia 2018

Og?oszenie o sprzeda?y zb?dnych sk?adników rzeczowych maj?tku ruchomego Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu

Muzeum Piastów ?l?skich, dzia?aj?c na podstawie §8 ust. 1 Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegó?owego sposobu gospodarowania niektórymi sk?adnikami maj?tku Skarbu Pa?stwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729) informuje, i? posiada do zagospodarowania w formie sprzeda?y zb?dne sk?adniki maj?tku ruchomego, które zosta?y wykazane w za??czniku nr 1 do niniejszego og?oszenia.

Zmieniony (piątek, 07 grudnia 2018)
Czytaj więcej...
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Izabela Miazgowska   
piątek, 07 września 2018
Dotyczy: post?powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn.:„Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 r. lub 2018 r. samochodu towarowo-osobowego o ??cznej masie z przewo?onym towarem do 3,5 t dla Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu"
Czytaj więcej...
<< |« start < « wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec »| >>

Pozycje :: 19 - 27 z 28