Strona G?ówna arrow Przetargi arrow Informacja o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznych
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Informacja o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznych PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Administrator   
piątek, 31 stycznia 2020

Informacja Dyrektora Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznych o warto?ci równej lub przekraczaj?cej 30 tys. euro

Brzeg, dn. 31.01.2020 r.

Dzia?aj?c na podstawie art. 13 i art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich, jako Zamawiaj?cy, informuje, i? na dzie? 31 stycznia 2020 r. Muzeum Piastów ?l?skich nie planuje udzielenia zamówie? publicznych o warto?ci równej lub przekraczaj?cy kwot? 30 tys. euro w roku 2020 r.

Zmieniony (poniedziałek, 03 lutego 2020)
« wstecz   dalej »