Strona G?ówna arrow Rejestr Zmian
Menu BIP
Strona G?ówna
STRONA G?ÓWNA BIP
MUZEUM
Charakterystyka Muzeum
Status prawny
Statut
Tryb dzia?ania
Organizacja
Rada Muzeum
Maj?tek Muzeum
Rejestry / Inwentarze
Przetargi archiwum
Przetargi
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnej
Dane adresowe
Redakcja
Informacje nie udost?pnione w BIP
OFERTA
Wybrana prezentacja
Wystawy
Sta?e imprezy artystyczno-kulturalne
Informacje dla zwiedzaj?cych
REJESTR ZMIAN
Rejestr Zmian
WYSZUKIWARKA
Rejestr Zmian
 Dokument Osoba
Wprowadzająca
Data Zmiany
Administrator2015-06-25 17:00:08
Aneks do umowyAdministrator2009-10-06 11:01:51
Aran?acja i realizacja wystawy sta?ej pn. :”Kresy. Ocalone wspomnienia” w Muzeum PiastówAdministrator2019-05-27 22:39:45
Charakterystyka MuzeumAdministrator2017-11-23 15:15:28
Dane adresoweAdministrator2017-11-23 15:14:17
Administrator2017-11-20 09:55:05
Administrator2015-06-25 18:44:46
Administrator2015-06-25 16:48:05
Administrator2008-05-07 16:01:51
Administrator2008-04-21 21:26:26
Administrator2008-03-07 13:00:36
Dyrektor Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg Og?asza II. aukcj? – liAdministrator2019-01-16 23:48:02
Informacja dla zwiedzaj?cychAdministrator2020-01-07 13:15:56
Administrator2019-01-28 12:25:37
Administrator2017-11-23 13:36:48
Administrator2015-06-25 16:13:45
Administrator2011-01-31 11:17:52
Administrator2009-11-04 09:14:22
Administrator2008-03-07 13:09:01
Informacja Dyrektora MP?l. w sprawie planu zamówie? publicznych Administrator2020-05-08 14:42:26
Informacja o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznychAdministrator2020-02-03 21:10:22
Informacja o planowanych na rok 2020 zamówieniach publicznychAdministrator2019-01-28 12:31:08
Informacja o wyborze oferty na zakup sprz?tu elektronicznego do Muzeum Piastów ?l?skich w Brzegu.Administrator2019-12-02 19:59:13
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:Remont dachu budynku Zamku Piastów ?l?skich w BrzeguAdministrator2019-06-14 14:03:18
Informacje nie udost?pnione w BIPAdministrator2020-05-08 14:55:23
Maj?tek MuzeumAdministrator2008-06-12 18:23:32
Odpowied? na zapytania z 27.08.2018 r.Administrator2018-08-29 09:32:16
Administrator2018-08-27 13:11:20
Odpowied? na zapytania z dnia 28.08.2018 r.Administrator2018-08-29 09:32:49
Og?oszenie o sprzeda?y zb?dnych sk?adników rzeczowych maj?tku ruchomego Muzeum Piastów ?l?skich w BrAdministrator2018-12-07 01:28:30
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Administrator2018-08-22 21:20:14
OG?OSZENIE O ZMIANIE OG?OSZENIA O ZAMÓWIENIU - DostawyAdministrator2018-08-24 13:32:33
PrzetargiAdministrator2018-08-22 20:58:58
PrzetargiAdministrator2018-08-22 20:58:18
Administrator2018-08-14 13:51:25
Administrator2018-08-13 10:44:33
Administrator2018-08-06 12:25:01
Administrator2018-05-15 12:57:29
Administrator2018-02-05 15:49:09
Administrator2015-09-16 15:10:06
Administrator2015-09-03 17:17:01
Administrator2015-08-12 17:54:08
Administrator2015-07-24 22:36:23
Administrator2015-07-24 22:24:10
Administrator2010-08-12 20:53:24
Administrator2010-07-07 12:24:24
Administrator2010-07-07 12:19:23
Administrator2010-07-07 12:16:02
Administrator2010-07-05 15:40:40
Administrator2008-05-15 20:43:57
Administrator2008-04-21 19:49:37
Rada MuzeumAdministrator2020-05-08 14:48:23
Administrator2020-04-17 12:44:52
Administrator2020-02-17 18:59:20
Administrator2019-01-06 23:19:09
Administrator2019-01-05 06:00:32
Administrator2015-07-06 17:09:40
RedakcjaAdministrator2018-08-13 10:43:15
Administrator2017-11-23 15:13:42
Administrator2017-11-20 10:10:57
Administrator2015-06-25 16:46:37
Administrator2014-06-26 11:13:02
Administrator2008-04-21 21:21:38
Administrator2008-03-07 13:04:37
Regulamin organizacyjny MuzeumAdministrator2019-05-08 02:55:36
Remont dachu budynku Zamku Piastów ?l?skich w Brzegu OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneAdministrator2019-05-29 21:26:52
Sta?e imprezy kulturalneAdministrator2015-06-25 16:45:13
Statut Muzeum Piastów ?l?skichAdministrator2019-01-05 06:05:52
Strona G?ównaAdministrator2015-06-25 18:36:43
Administrator2014-06-24 18:22:43
Struktura organizacyjna MuzeumAdministrator2020-06-29 13:22:05
Administrator2019-05-08 03:02:40
Administrator2017-12-11 14:58:56
Administrator2017-11-23 15:15:56
Administrator2017-11-20 10:01:04
Administrator2015-06-25 16:36:43
Administrator2011-01-31 11:19:58
Administrator2009-10-06 11:04:44
Administrator2008-06-12 18:26:49
Administrator2008-04-21 19:59:01
Administrator2008-03-07 12:58:39
Tryb dzia?aniaAdministrator2019-01-05 06:09:47
Winda - informacja o wyborze ofertyAdministrator2020-05-29 11:05:55
Wybrana prezentacjaAdministrator2017-11-20 09:55:34
WystawyAdministrator2019-01-28 12:26:49
Administrator2018-05-07 09:51:09
Administrator2017-11-21 14:06:31
Administrator2015-06-25 16:53:29
Administrator2011-01-31 11:28:26
Zamówienia na dostawy i us?ugi z zakresu dzia?alno?ci kulturalnejAdministrator2015-06-25 18:15:20
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO Z?O?ENIA OFERTYAdministrator2019-12-02 19:59:30
Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do z?o?enia oferty Administrator2019-12-02 19:58:42
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO Z?O?ENIA OFERTYAdministrator2019-11-21 17:23:44
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.